محمد البردعی مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی: اسرائيل بايد زرادخانه‌های اتمی خود را نابود کند.

نه... امکان نداره... من که فکر نمی‌کنم دولت اسرائيل اون قدر ضعيف شده باشه که با يه توپ و تشر ساده تمامی منافع اتمی خودش رو بخاطر بشريت نابود کنه. يعنی راستشو بخواهيد اين کارا فقط مخصوص دولت‌های صلح طلب و مثبت انديشی نظير دولت جمهوری اسلامی ايرانه. 08.gif

لازم به ذکره که طبق قرار قبلی ايران در تاريخ ۲۷ آذر ۱۳۸۲ (۲ روز پيش ) موظف به امضا پروتکل الحاقی بود.. ولی من هنوز در مورد امضا پروتکل خبر موثقی دريافت نکردم.

/ 0 نظر / 3 بازدید