متأسفانه جناح محافظ کار در واکنش به اهدای جايزه‌ی صلح نوبل به خانم شيرين عبادی با موضع گيری‌های بچه گانه سعی در کمرنگ کردن ارزش‌های اين جايزه داشته است. آنها خانم عبادی را عامل غرب و آمريکا معرفی کرده و سخنان ايشان در بيان برابری حقوق زن و مرد را مخالف دين و قرآن برشمردند. حتی کار تا حدی بالا گرفته که خطيب جمعه‌ی قائم شهر به ايشان لقب خانم کذائی نوبل داده است. (در داخل پرانتز بايد اضافه کنم که هنوز ايران به صورت رسمی لايحه‌ی برابری حقوق زن و مرد ارائه شده در سازمان ملل را امضا نکرده است)

لازم به ذکر است اين افراد حجاب نداشتن خانم عبادی در مراسم اهدای جايزه‌ی نوبل و ملاقات ايشان با ژاک شيراک را مهر تأييدی بر ادعا‌های پوچ و احمقانه‌ی خود می‌دانند.

/ 0 نظر / 7 بازدید