بيانيه‌ی planet net در مورد انتخابات

در روز اول اسفند ۸۲ هر يک از ما در هر جا که باشيم در خانه بنشينيم يا پای صندق‌های رأی برويم در همه‌ی مسائل ريز و درسشت سياسی؛ فرهنگی؛ اقتصادی؛ تاريخی؛ دينی؛ امنيتی؛ قضايی؛ تئوری و عملی کشور چه در بعد خارجی و چه در بعد داخلی به اظهار نظر رسمی پرداخته‌ايم. در واقع رفتار ما در انتخابات تأثير گسترده‌ای بر اينده‌ی ايران خواهد داشت.

/ 0 نظر / 11 بازدید