قلب

الف- همون تلمبه‌ی ماهيچه‌ای که تو قفسه‌ی سينه به انسان امکان زندگی ميده؟!

ب- يا يه نماد عاشقانه که تو هدايای روز ولينتايم به وفور ديده ميشه؟!

ج- شايدم قلب مجموعه‌ای از عواطف و احساسات درونی ما باشه که ارتباط مستقيم با ديگر ابعاد وجودی ما داره؟!

د- هيچکدام

/ 0 نظر / 2 بازدید