بايد در جواب حميد جان بگم:

 اين مملکت اصلاح ميشه اگه سنگ جلوی پای اصلاحات نيندازند....

ايران؛ ايران ميشه اگه فکر بعضيا از دوران ماقبل تاريخ يه کم جلوترم ببينه....

ايران آباد ميشه اگه اصلاح بشه....

بابا قانون اساسی قرآن خدا نيست که توش اشکال نداشته باشه11.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید