حس انسان دوستانه‌ی خويش را چنان خواب نکنيم که تنها زمين لرزه‌ای يا مصيبت بزرگ ديگری بيدارش کند.

/ 0 نظر / 3 بازدید