صدام دستگير شد.

چون اين خبر مثل توپ تو تمام دنيا پيچيده حيفه که نظر منو نسبت به اين اقدام ندونين

من ميگم از ۲ حال خارج نيست: ۱- صدام رو خود آمريکاييا مخفی کرده بودن بعد که ديدن افکار جهانی ولکن قضيه نيست اين مترسک دست نشاندرو به اين شکل رو کردن. که اگه اين تحليل من درست باشه از همين الان بايد صدام رو مرده فرض کرد. ۲- اين که صدام واقعا ۹ ماه در اون شرايط سخت تاقت آورده تا به ريش امريکا بخنده و  تحليل تمام؛ تحليل گرانی که معتقد بودن جنگ آمريکا و عراق يه توافق دو طرفه بوده رو زير سوال ببره که اگه اين طور باشه صدام سالهای واپسين عمر خودشو تو زندان ميمونه تا کم کم به تاريخ بپيونده.

صدام نمونه يه ظالم واقعی بود که کسی شکی توش نداره حداقل در حق ما ؛ مردم عراق و ملت کويت که خيلی ظلم کرده. ولی من خيلی دوست دارم ببينم عاقبت چنين آدمی چی ميشه؟! آيا اين سخن پيامبر خدا که انسانها در همين جهان جزای اعمال بد خودرو پس ميدن به حقيقت ميرسه؟!!

/ 0 نظر / 3 بازدید