اينم از روز قدس و فلسطين!

اين همه مردم رفتن راهپيمايی!

اين همه دولت خرج کرد!

اين همه کلاس دانشگاهی تعطيل شد!

اين همه شعار و قطع نامه دادن!

اين همه فيلم و عکس !

اين همه ....

آخرشم فلسطين آزاد نشد که نشد 33.gif

اصلا کک اسرائل و امريکا هم نگزيد 26.gif

قابل توجه آقا زاده‌ها 09.gif

/ 0 نظر / 3 بازدید