از گوشه کنار weblogها

 دوست عزيزم علی امروز بانوشتن مطلبی با عنوان گرافيست‌های دستی و رايانه‌ای بعد از يه وقفه‌ی ۱۰ روزه دوباره نوشتنو شروع کرد. تو نوشته‌های علی دفاع از گرافيست‌های دستی موج ميزنه که مثلما با عقايد او به عنوان يک گرافيست کامپيوتری تناقض داره. به هر حال بايد اين مطلب را اضافه کنم که در هزاره‌ی سوم بعضی از علوم و هنرها را بايد خارج از رده فرض کرد. اقتصاد امروز روی خط سرعت جايی برای علوم وقت گير باقی نخواهد گذاشت.

ساعت هفت به وقت بغداد عنوان داستانی بود که وحيد در مورد دستگيری صدام نوشته بود. فرم نوشتن و فضا سازی مطلب به شکلی کملا حرفه‌ای آدمو به خوندن داستان تشويق می‌کرد. وحيد تو اين داستان سعی در غيره واقعی معرفی کردن صدام دستگير شده داشت که کاملا بر خلاف موضع گيری من در مورد صدام بوده و هست. به‌ عقيده‌ی من جرج بوش بايد احمق باشه که يه صدام دروغين را بجای صدام اصلی به جها نيان معرفی کنه.

/ 0 نظر / 8 بازدید