ما که ميدونيم شما هم بدونين که اين بازی‌ها فقط برای سرگرم کردن مردم است و بس

فلسطين ؛ افغانستان ؛ عراق و ترکيه

ملوم نيست کشور بعدی چيه 06.gif

/ 0 نظر / 4 بازدید