جوابيه‌ي planet net به علي امامي راد. قسمت دوم و آخر

 4-  به اعتقاد ما هدف حكومت پيشرفت و توسعه‌ي كشور و رفاه روز افزون مردم و كمك به گسترش معنويت و اخلاق مي‌باشد و عهده گرفتن مسئوليت ها‌ي ايدئولوژيك فراتر از ظرفيت و توان كشور به قيمت فقر مردم و كند شدن روند توسعه را اصلاح نمي‌دانيم...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

5- توسعه‌ي دموكراسي و پايبندي به اصول قانون اساسي و حمايت قانون را مسوليت حكومت و حق مردم و بي اعتنايي به افكار عمومي جهان و موازين پذيرفته شده حقوق بشر را براي امنيت ملي مضر مي‌دانيم.

 

6- مجلس را به عنوان نماد حاكميت ملي و در راس امور مي‌دانيم و انسداد قانون گذاري از طريق ارائه‌ي عجيب و بديع را با روح قانون سازگار ندانسته و حق تحقيق و تفحص مجلس در همه‌ي امور و همه‌ي نهادهاي كشور را از اصول مسلم قانون اساسي مي‌دانيم و نيز نظرات استصوابي را قبول نداريم.

 

7- گسترش فساد را معلول بسته بودن فضاي سياسي و فقدان آزادي مطوعات و مانع تراشي بر سر گسترش احزاب و عمال نفوذ كساني مي‌دانيم كه اكثرا از فعالان ضد اصلاحات‌اند.

 

كو گوشه شنوا....  

/ 0 نظر / 4 بازدید