نظرات دوستان در مورد حکم سازمان ملل در مورد ايران تنوع بسياری داشت بعضی اين حکم را غير عادلانه دانستن و برخی ديگر در اين مورد موضع بی‌خيالی گرفتن ناچار به موارد زير به عنوان نکاتی کوچک اشاره ميکنم:

نقض ازادی بيان و مطبوعات؛ حق حضور وکيل در تمام مراحل دادرسی؛ عدم حضور هيات منصفه در دادگاهای جرايم سياسی؛ دولتی بودن هيات منصفه در احکام جزايی و بی‌طرف نبودن قوه‌ی قضائيه؛ عدم رعايت حقوق متهمان؛ محکومان و زندانيان و موارد بسيار ديگر...

به اين ترتيب فکر نمی‌کنم بی‌تفاوت بودن يا غير عادلانه خوندن اين حکم دردی از اين ملت ستمديده دواکنه!....پس سکوت ممنوع

  
نویسنده : moji ; ساعت ۳:٠٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٢